• Interim Management, Advies & Coaching
    Theo Maarhuis Consultancy

Tijdelijke inzet voor een permanent Resultaat

Theo Maarhuis heeft ruime ervaring als interim manager en adviseur opgedaan binnen het brede Sociaal Domein zowel in grote, middelgrote als kleinere gemeenten.

" INSPIREREND, VERBINDEND, PLANMATIG & RESULTAATGERICHT "    

Inspirerend, Verbindend, Innovatief, Planmatig en Resultaatgericht

Bedankt voor jouw enorme inzet en fijne samenwerking. De integere wijze waarop je hebt leiding gegeven zullen ons altijd bij blijven

 

' Theo  is open, informeel en zakelijk tegelijk. Hij werkt met concrete, realistische resultaten, die vroegtijdig worden verwoord in een plan van aanpak'.

 

 

‘Je kennis en kunde, je daadkracht en resultaatgerichtheid, maar bovenal je collegialiteit en menselijke maat'.